خانه

مرور تارخ ارت وار
In Earth Wars: The Battle for Global Resources, international business journalist Geoff Hiscock explores the problems, potential solutions, and inevitable tensions in this ongoing scramble for finite natural resources.
مرور سپیس وار
سال 2987 است و جهان در حل ویرانی. شما یک کشتی را که سیرینیتی نام دارد را کنترول مینمائید و شما آخرین امید هستید! سیرینیتی یک انداخت کننده بالای ریل ها میباشد – بناءْ یک جهان رومنگ رایگان نمیباشد اما شما میتوانید به طرف بالا، پائین،
پابجی مرور و بررسی
این بهترین گیم است نسبت به فری فایر و محتویات مشابه را مانند پابجی موبایل دارا میباشد.
کال آف دیوتی: مرور و بررسی
گرفیک درست به نظر میرسد اما میکانیک های گیم کاملاْ بد است. در هنگام جنگ، قبل از از بین بردن چک پایت فعلی، یک موج دیگر از دشمنان نا محدود ظاهر میشود.
مرور و بررسی
یک موج از ویرانی و هرج و مرج با خشونت های ظالمانه و محاربه بسیار سریع. من به یاد دارم وقت که خورد بودم گیم های اورجینل دوم را در کمپیوتر پدرم بازی میکردم و حال مانند یک جوان گفته میتوانم که بیدون شک این ریبوت عالی است.
کتگوری ها
وارد شدن به سیستم
Loading...
ایجاد اکونت جدید
Loading...