مرور تارخ ارت وار

رقابت جهانی برای منابع نادر طبیعی که غرب را با اقتصاد های عمده مانند چین و هندوستان و همچنان کشور های دیگر مانند روسیه، برازیل و اندونیزیا روبرو میسازد که یکی از مسایل بزرگ جهان امروز میباشد. گرچه فلز کمیاب لیتیم که در نمک در اندز، گاز از بحیره کاسپین، نفت از ساحل برازیل، ذغال دریای زمبیری افریقا ویا یورانیم قزاقستان، چین و هندوستان بخاطر امنیت اکمالات انرژی آینده شان. همچنان در باره آب و غذا، طوریکه ملوث شدن و استفاده بیش از حد دامنگیر آنها میشود، ضرورت بخاطر فراهم نمودن و دسترسی دوامدار نسل های بعدی.

بگذارید نظر

کتگوری ها
وارد شدن به سیستم
Loading...
ایجاد اکونت جدید
Loading...