مرور سپیس وار

سال 2987 است و جهان در حل ویرانی. شما یک کشتی را که سیرینیتی نام دارد را کنترول مینمائید و شما آخرین امید هستید! سیرینیتی یک انداخت کننده بالای ریل ها میباشد – بناءْ یک جهان رومنگ رایگان نمیباشد اما شما میتوانید به طرف بالا، پائین، راست و چپ در جهت گفته شده حرکت کرده میتوانید. این گیم در 60 فریم فی ثانیه به خوبی در بسیاری از موبایل ها کارمیکند. این گیم زمان عکس العمل شما را در 20 مرحله مختلف امتحان میکند و برای شما تصاویر عالی اچ دی را به نمایش میگذارد و همچنان موزیک و صدا های عالی را.

بگذارید نظر

کتگوری ها
وارد شدن به سیستم
Loading...
ایجاد اکونت جدید
Loading...