دوم

مرور و بررسی
یک موج از ویرانی و هرج و مرج با خشونت های ظالمانه و محاربه بسیار سریع. من به یاد دارم وقت که خورد بودم گیم های اورجینل دوم را در کمپیوتر پدرم بازی میکردم و حال مانند یک جوان گفته میتوانم که بیدون شک این ریبوت عالی است.
کتگوری ها
وارد شدن به سیستم
Loading...
ایجاد اکونت جدید
Loading...