کال آف دیتی:

کال آف دیوتی: مرور و بررسی
گرفیک درست به نظر میرسد اما میکانیک های گیم کاملاْ بد است. در هنگام جنگ، قبل از از بین بردن چک پایت فعلی، یک موج دیگر از دشمنان نا محدود ظاهر میشود.
کتگوری ها
وارد شدن به سیستم
Loading...
ایجاد اکونت جدید
Loading...