د جګړې ډګر

About د جګړې ډګر

د جګړې ډګر د لومړي کس یوه لړۍ ده، دا لوبه په مایکروسافټ وینډوز او OS X مک کې د ۱۹۴۲ کال جګړه پلې کېیدی شي او په ۲۰۰۲ کال کې خپره شوه. دا لړۍ د سويډن کمپنۍ EA DICE له لوري پرمختګ ورکړل شوی او د امریکايي برښنايي شرکت له لوري خپور شوی. په دې لړۍ کې په ځانګړې توګه په سترو نقشو، ګډ کار او د وسایطو په کارلو وسله واله جګړه. په دې لوبه کې ډیری پر آنلاین ملتي پلیر تمرکز شوی دی. د ۱۱ لوبو او ۱۲ پراخ شویو برخو له خپریدو را په دیخوا په ۲۰۰۲ کې. او په ۲۰۱۲ کال کې له ۵۰ میلیونو څخه ډیرو کسانو دا لوبه/ ګیم یې پلی کړې.

Battlefield V

Battlefield V is a first-person shooter video game developed by EA DICE and published by Electronic Arts. Battlefield V is the sixteenth installment in the Battlefield series. It was released worldwide for Microsoft Windows, PlayStation 4, and Xbox One on November 20, 2018. Those who pre-ordered the Deluxe Edition of the game were granted early access to the game on November 15, 2018,[2] and Origin Access Premium subscribers on PC received access to the game on November 9, 2018.[3] The game is based on World War II and is a thematic continuation of its World War I based precursor Battlefield 1.

The pre-release reception of the game was mixed, with the announcement trailer causing a backlash from some fans of the series for the degree of historical inaccuracy regarding the game’s depictions of female soldiers. Upon release, Battlefield V received generally favorable reviews from critics, being praised for its gameplay, firestorm mode, and design but criticized for its shortage of content at launch and lack of innovation. The game sold 7.3 million copies by the end of 2018 but was a commercial disappointment for Electronic Arts.

On April 23, 2020, it was announced that support for the game would continue until the summer of 2020, when the game would receive its last major update.

Game Server link
Please enter below server URL to join GameKhana server in your game menu
bf1942.gamezone.af
Game Details
Game Poster
Poster
ورکړئ نظر

Login
Loading...
Sign Up
Loading...